LV EN RU
Nosūtīta Western Union naudas pārveduma labošana vai atsaukšana

Ikvienu Western Union naudas pārvedumu līdz brīdim, kad tas ir izmaksāts saņēmējam, ir iespēja atsaukt vai veikt tajā labojumus.
 
Lai veiktu labojumus vai atsauktu mūsu klientu apkalpošanas vietā – A. Čaka ielā 37, Rīgā, nosūtītu naudas pārvedumu, naudas pārveduma sūtītājam jāatnāk uz mūsu klientu apkalpošanas vietu, jāaizpilda veidlapa naudas pārveduma labošanai vai atsaukšanai un kopā ar personu apliecinošo dokumentu, kā arī naudas pārveduma nosūtīšanu apliecinošiem dokumentiem jāiesniedz darbiniekam.
 
Labojumi naudas pārvedumā tiek veikti bezmaksas.
Atsaucot nosūtītu naudas pārvedumu, naudas sūtītājam tiek atmaksāta tikai naudas pārveduma pamatsumma, pakalpojuma maksa, kas samaksāta, nosūtot pārvedumu, netiek atmaksāta.