LV EN RU
Western Union naudas pārveduma nosūtīšana


Lai nosūtītu Western Union naudas pārvedumu, Jums tikai jāuzrāda mūsu darbiniekam personu apliecinošs dokuments un jānosauc pārskaitījuma nosūtīšanai nepieciešamā informācija:

  • valsts, uz kuru vēlaties nosūtīt naudu;
  • nosūtāmā summa un valūta;
  • Jūsu adrese un tālrunis;
  • saņēmēja vārds un uzvārds,
kā arī jāiemaksā naudas pārveduma summa un cenrādī noteiktā pakalpojumu maksa pārveduma nosūtīšanas valūtā. Naudas pārvedumu A.Čaka ielā 37, Rīgā varat nosūtīt eiro vai ASV dolāros.

Pēc naudas pārveduma nosūtīšanas darbinieks izsniegs Jums darījumu apliecinošu kvīti ar informāciju par veikto naudas pārskaitījumu. Jums būs jāsazinās ar naudas saņēmēju un jāpaziņo naudas saņemšanai nepieciešamā informācija. Neatklājiet pārveduma kontrolnumuru un citu naudas saņemšanai nepieciešamo informāciju personai, ar kuru personīgi neesat pazīstams! Naudas pārveduma nosūtīšanu apliecinošos dokumentus saglabājiet līdz brīdim, kad esat pārliecinājies, ka nauda izmaksāta saņēmējam.

Nosūtot naudas pārvedumu, Jums ir iespēja izmantot arī kādu no Western Union piedāvātajiem papildu pakalpojumiem*:
 
  • paziņojuma nosūtīšana (līdz 20 vārdiem). Jums ir iespēja nosūtīt saņēmējam ne tikai naudu, bet arī kādu ziņu, ko Western Union pārstāvis, izmaksājot naudu, paziņos saņēmējam;
  • saņēmēja informēšana pa tālruni. Ja būsiet izvēlējies šo papildu pakalpojumu, saņēmējs telefoniski tiks informēts par viņam adresēto naudas pārvedumu. Atsevišķās valstīs ir iespējams informēt saņēmēju, nosūtot telegrammu;
  • naudas pārveduma piegāde uz norādīto adresi. Atsevišķās valstīs iespējama naudas pārveduma fiziska piegāde saņēmējam uz Jūsu norādīto adresi;
  • kontroles jautājums. Nosūtot naudas pārvedumu, Jums ir iespēja norādīt kontroles jautājumu ar konkrētu atbildi. Šī atbilde kā papildu naudas pārveduma saņemšanas nosacījums saņēmējam tiks pieprasīta, izmaksājot naudu.
* ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts attiecīgajā valstī. Par iespējamiem papildu pakalpojumiem un tiem piemērojamām pakalpojuma maksām konkrētā valstī jautājiet darbiniekam klientu apkalpošanas vietā.
 
Aicinām izlasīt svarīgu informāciju, kas jāņem vērā, nosūtot Western Union naudas pārvedumu.

Ikvienu Western Union naudas pārvedumu līdz brīdim, kad tas ir izmaksāts saņēmējam, ir iespēja atsaukt vai veikt tajā labojumus